05 novembro 2008

"GO WEST"

Obama's family on the way to the White House. Go West dudes...

Etiquetas: , ,